Večerni kolesarsko-geografski izlet po Ljubljani

Proposer: Blaž Repe  – Role or Function: Sodelujejo pri izvedbi: Nela Halilović (IPOP), Lea Rikato Ružič (Ljubljanska kolesarska mreža), Tadej Tekavčič (ŠD Golovec Trails)

April 5th, 2024

Večerni kolesarsko-geografski izlet po Ljubljani

Evening bicycle-geographic trip around Ljubljana

Opis:

V mraku in temi se bomo podali na krožno pot s kolesi po Ljubljani in njenem obrobju. Ob poti bomo opazovali izbrane fizično in družbeno-geografske značilnosti in pojave, opozorili bomo na pomembnejše kulturne in rekreacijske točke ter se obenem dotaknili problematike prometa, trajnostne mobilnosti in osnov varnega kolesarjenja, še posebej v slabi vidljivosti (tema) in morebiti tudi slabemu vremenu. Na sami poti bo prikazana tudi praktična uporaba orodij s portala Uporabna geografija (mobilne aplikacije in iskalnik po zemljevidih).
Dodatno: Dogodek bo izveden tudi v primeru rahlih padavin. Minimalno število udeležencev za izvedbo: 5. Maksimalno število udeležencev: 16. Pogoj za udeležbo: Brezhibno delujoče kolo z obvezno opremo (sprednja in zadnja luč, odsevniki, zavore). Zaželena dodatna oprema: Priporočljiva je čelada. Ročna ali naglavna svetilka, zaščita pred dežjem v primeru padavin (pelerina oz. dežna oblačila in obutev, uporaba dežnika ni sprejemljiva). Pametni mobilnik z dostopom do spleta in lokacije (GNSS oz. GPS).

Obvezna je prijava na dogodek: https://forms.gle/xFSyALXRQZLr8BzU7

 

Description:

In the dark and in the twilight, we will set off on a circular cycle route around Ljubljana and its outskirts, observing selected physical and socio-geographical features and phenomena along the way, pointing out the most important cultural and recreational spots, and at the same time touching upon the issues of traffic, sustainable mobility and the basics of safe cycling, especially in low visibility (darkness) and possibly bad weather. The route itself will also demonstrate the practical use of tools from the Applied Geography portal (mobile apps and a map search engine).
Additional: The event will also take place in case of light precipitation. Minimum number of participants: 5. Maximum number of participants: 16. Prerequisite: A working bicycle with the mandatory equipment (front and rear lights, reflectors, brakes). Desired additional equipment: Helmet is recommended. Hand or head torch, rain protection in case of precipitation (raincoat or rain clothing and footwear, use of an umbrella is not acceptable). Smart mobile phone with internet access and location (GNSS or GPS).

Registration for the event is mandatory: https://forms.gle/xFSyALXRQZLr8BzU7

Objectives:

Event Language: Slovenščina

The event will be: “Live” in presence

Country: Slovenija
City:  Ljubljana
Address: Park Tivoli

Reference Organization (if any): Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za politike prostora (IPOP), Ljubljanska kolesarska mreža, Športno društvo Golovec Trails

Estimated starting time: 19:36:00

2 hours

Those who organize the event are: Academics, Geography enthusiasts, cyclicts

School event? No

Comments or Notes:

24252

Share: